Galeria

Plurimos annos dla „Lutni”!

20.10 w strumieńskim sanktuarium kolejne historyczne wydarzenie: tam właśnie Towarzystwo Śpiewacze im. Jana Orszulika „Lutnia” dało wspaniały koncert z nie byle jakiej okazji, bo z okazji 100 rocznicy istnienia!
Przypomnijmy nieco historii: Towarzystwo Śpiewacze „Lutnia” zostało założone we wrześniu 1918 roku, na dwa miesiące przed odzyskaniem przez Polskę niepodległości. Inicjatorem była grupa nauczycieli szkoły powszechnej pod przewodnictwem Jana Orszulika, imieniem którego nazwano później stowarzyszenie. Dyrygentem chóru w przeszłości byli: Jan Orszulik, Fryderyk Hawerland (ponad 20 lat), Marian Wójtowicz, następnie Jego syn Krzysztof Wójtowicz, a obecnie Anna Czerwińska. W pracy szkoleniowej pomagali m. in.: Janusz Stanoszek, Tamara Nowok i Agnieszka Gawron-Gaszczyk, które obecnie prowadzą szkolny chór „Canzonetta” w zeszłym roku obchodzący 85-lecie istnienia. „Lutnia” to chór doceniany w kraju i zagranicą zajmujący czołowe miejsca w różnych przeglądach i konkursach. Nie sposób tego zliczyć. Dzisiejszy koncert poprowadził jeden z chórzystów: Szymon Brandys. Oprócz naszych miejskich i powiatowych włodarzy i licznych gości, najwyższe szczeble władzy wśród gości reprezentowali: P. minister Stanisław Szwed i P. wicewojewoda śląski Jan Chrząszcz. Oni odznaczyli „Lutnię” prestiżowym medalem ministra kultury i dziedzictwa narodowego „Gloria Artis”. Odznaczenia dostali także członkowie chóru i współpracownicy (od Polskiego Stowarzyszenia Chórów i Orkiestr). Oto kilka migawek z koncertu oraz fragmenty filmowe.

Św. Cecylio- módl się za nami!

Leave a Comment