Spowiedź Święta

Pan Jezus ustanowił Sakrament Pokuty w dniu swego Zmartwychwstania słowami: „Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane.” J 20, 22-23

W sakramencie pokuty Chrystus odpuszcza człowiekowi wszystkie grzechy i daje łaskę do dobrego życia, ukazuje osobistą i eklezjalną drogę nawrócenia, skruchy i zadośćuczynienia ze strony grzesznego chrześcijanina. Nazywa się go również sakramentem nawrócenia, ponieważ urzeczywistnia w sposób sakramentalny wezwanie Jezusa do nawrócenia, drogą powrotu do Ojca, od którego człowiek oddalił się przez grzech.

Rady Duszpasterza:

– SPOWIEDŹ W NASZEJ PARAFII odbywa się przed każdą Mszą świętą. Do spowiedzi należy przyjść przynajmniej 15 minut przed Mszą świętą.

– W I czwartki i piątek miesiąca spowiedź w naszym sanktuarium trwa od godz. 17:00.

– Warunkiem wypełnienie „9 pierwszych piątków miesiąca” jest przyjmowanie Komunii Świętej przez 9 pierwszych piątków miesiąca w intencji wynagradzającej za grzechy własne i całego świata.

– Po otrzymaniu rozgrzeszenia PENITENT PAMIĘTA o stosownej modlitwie po spowiedzi oraz o zadośćuczynieniu i pokucie własnej którą zadał spowiednik.