Małżeństwo

„Nowi ludzie … dotąd dwoje, lecz jeszcze nie jedno, odtąd jedno, chociaż nadal dwoje.” K. Wojtyła

Małżeństwo jest sakramentem. Bóg stworzył człowieka do miłości. Pismo święte stwierdza, że mężczyzna i kobieta zostali stworzeni wzajemnie dla siebie. Rozumiemy przez to widzialny znak, poprzez który Bóg w szczególny sposób zwraca się do człowieka. Sakrament uświęca nie tylko sam akt zawarcia małżeństwa, ale całą małżeńską wspólnotę życia. Dzięki łasce Bożej małżonkowie otrzymują siłę pozwalającą im żyć wspólnie duchem Chrystusowym.
Sprawując ten sakrament, małżonkowie chrześcijańscy wyznają Bogu swoją wdzięczność za udzielony im wzniosły dar, którym jest możliwość przeżywania w życiu małżeńskim i rodzinnym miłość samego Boga do ludzi, miłość Jezusa Chrystusa do Kościoła – Jego oblubienicy.
Małżeństwo stanowi niejako domowy Kościół, Kościół w pomniejszeniu. A przy tym małżeństwo i rodzina nie są tylko jakimś obrazem i wyrazem Kościoła, one same przyczyniają się aktywnie do budowania Kościoła. Mają być żywymi komórkami w Kościele.

Miłość męża i żony winna być odbiciem miłości Chrystusa i Kościoła (Ef 5, 14)

Rady Duszpasterza:

 • Wiek kanoniczny dla przyjmujących sakrament małżeństwa wynosi 18 lat zarówno dla kobiety, jak i dla mężczyzny.
 • Zainteresowani narzeczeni przychodzą do kancelarii pierwszy raz, by ustalić datę ślubu
 • Sakrament małżeństwa udzielany jest zazwyczaj w soboty. Rezerwacja terminu ślubu najlepiej ustalić około rok wcześniej.
 • Drugie spotkanie:
  • Narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej około 3 miesiące przed planowaną datą ślubu i przynoszą ze sobą następujące dokumenty:
   • Metrykę chrztu (wydaną nie wcześniej niż 6 miesięcy od dnia zgłoszenia się narzeczonych do duszpasterza) z adnotacją o bierzmowaniu – dotyczy to osoby, która miała chrzest i bierzmowanie poza parafią spisywania protokołu przedmałżeńskiego,
   • Dowody osobiste,
   • Świadectwa ukończenia katechezy w zakresie szkoły zawodowej lub średniej,
    • W razie nie ukończenia katechizacji w tym zakresie, narzeczeni zobowiązani są do odbycia katechezy uzupełniającej,
   • Dokumenty z Urzędu Stanu Cywilnego o stanie wolnym narzeczonych (są ważne 6 miesięcy od daty wydania),
   • Zaświadczenie o ukończeniu nauk przedmałżeńskich,
    • Nauki przedślubne w naszej parafii odbywają się od pierwszej niedzieli Wielkiego Postu.
   • Wdowcy – z metryką zgonu współmałżonka,
   • Imiona i nazwiska świadków, zgodnie z dokumentem tożsamości,
    • Świadkami ślubu mogą być jedynie osoby pełnoletnie.
  • Na podstawie tych dokumentów i rozmowy z narzeczonymi następuje spisanie protokołu.
 • Spowiedź przedmałżeńska:
  • Pierwszą spowiedź należy odbyć zaraz po spisaniu protokołu, pod warunkiem, że narzeczeni nie zamieszkują razem na sposób małżeński,
  • Ostatnią spowiedź przed ślubem, tzw. druga spowiedź przedmałżeńską, należy odbyć w dzień ślub, lub dzień przed ślubem kościelnym, podając kartkę do podpisu przed spowiedzią kapłanowi w konfesjonale.
 • Zapowiedzi:
  • Informację o zamiarze zawarcia małżeństwa należy podać do wiadomości publicznej,
  • Narzeczony(a), który(a) mieszka w innej parafii, niż ta, w której spisuje się protokół przedślubny, otrzymuje specjalny dokument, który zanosi do swojej parafii w celu ogłoszenia tam zapowiedzi,
   • Za parafie zamieszkania uważa się tę, w której mieszka się powyżej 3 miesięcy.
  • Po ogłoszeniu zapowiedzi, należy dokument odebrać i zanieść do parafii, gdzie był spisywany protokół przedślubny (na trzecie spotkanie przed ślubem).
 • Narzeczeni sami proszą organistę parafialnego o grę na ślubie, zakrystiankę o przygotowanie kościoła, z którą ustala się udekorowanie świątyni i proszą o zarezerwowanie służby liturgicznej.
 • Jeśli przy ślubie ma asystować krewny, lub znajomy kapłan, należy o tym poinformować ks. Proboszcza.
 • Trzecie spotkanie :
  • Narzeczeni przynoszą: zapowiedzi (od osoby, która mieszka poza parafią spisywania protokołu),
  • Przy małżeństwie niekonkordatowym należy przynieść dokument z Urzędu Stanu Cywilnego o zawarciu kontraktu cywilnego,
  • Podczas tego spotkania następuje podsumowanie przygotowania do ślubu,
  • Po uzupełnieniu brakujących dokumentów, rozmowa duszpasterska koncertuje się na omówieniu obrzędu sakramentu małżeństwa.
 • Dzień ślubu:
  • Narzeczeni i świadkowie przychodzą do zakrystii 15 min. przed ślubem,
  • Przynoszą ślubne obrączki i podpisują dokumenty,
  • Fotograf i kamerzysta przynoszą kościelny dokument zezwalający im na fotografowanie i nagrywanie ceremonii ślubnej w kościele,
  • Wypada, by świadkowie na Mszy św. ślubnej przystąpili do Komunii Świętej,
  • Prosimy nie sypać w obrębie kościoła i placu przykościelnego confetti, ryżem, płatkami kwiatów itp.