Grupa CharytatywnaPOMOCNICE CHARYTATYWNE

…pomagają we współpracy z Radą duszpasterską i Akcją Katolicką. Grupa została powołana jako baza do organizacji rozprowadzania darów w czasie stanu wojennego, dalszej pomocy żywnościowej a także pomocy finansowej i duchowej.

Wspólnota charytatywna nadal rozprowadza świąteczne paczki, troszczy się o rodziny wielodzietne i zbiera okazyjnie ofiary przed kościołem na wyznaczone cele dobroczynne.Grupa liczy ok. 10 osób. Przynajmniej raz w roku wyjeżdża na organizowane przez diecezje rekolekcje lub dni skupienia.