Bierzmowanie

Bierzmowanie jest dopełnieniem i umocnieniem tego, co zostało zapoczątkowane chrztem, czyli nowego życia, „z wody i Ducha Świętego”.
Bierzmowanie powinien przyjąć każdy dojrzały chrześcijanin, który przy pomocy Ducha Świętego i Jego darów staje się apostołem Chrystusa, głosicielem Ewangelii i zaangażowanym w dzieła dobroczynne, w powołaniu zawodowym oraz dziełach charyzmatycznych.

Rady Duszpasterza:

–  SAKRAMENTY BIERZMOWANIA udziela się zasadniczo uczniom klas  8, a w ważnych sprawach wg. indywidualnych rozwiązań. Kandydat nieochrzczony w parafii, gdzie przygotowuje się do bierzmowania winien dostarczyć akt chrztu świętego (w parafii, gdzie był ochrzczony).

– SAKRAMENTU UDZIELA BISKUP po odpowiednim przygotowaniu katechetycznym i wspólnotowym. W niebezpieczeństwie śmierci oraz wyjątkowych okolicznościach sakramentu może udzielić każdy kapłan.

– PRZYGOTOWANIE DO PRZYJĘCIA BIERZMOWANIA odbywa się w ramach katechezy przyparafialnej.

– Sakrament bierzmowania PRZYJMUJE SIĘ JEDEN RAZ W ŻYCIU. Należy on do tzw. odżywających czyli owocność Darów Ducha Świętego wynika ze stanu łaski uświęcającej bierzmowanego.

– Kandydat wybiera IMIĘ BIERZMOWANIA, zapoznając się z heroicznymi cnotami patrona, które powinien praktykować w życiu.

– Do sakramentu bierzmowania dopuszcza proboszcz miejsca

– ŚWIADKIEM BIERZMOWANIA musi być wierzącym i praktykującym katolikiem, który sam przyjął bierzmowanie. Może być to np. jeden z rodziców chrzestnych lub inny praktykujący katolik bez kar kościelnych, który będzie kolejnym opiekunem duchowym bierzmowanego. Świadek do bierzmowania, niebędący parafianinem miejsca gdzie kandydat ma otrzymać bierzmowanie, musi dostarczyć dokument o przyjęciu bierzmowania.

– Sakrament Bierzmowania powinien posiadać każdy kto zawiera sakrament małżeństwa.