Klub Honorowych Dawców Krwi

Klub Honorowych Dawców Krwi przy parafii pw. św. Barbary w Strumieniu działa od 2017 r. Co około kwartał organizują zbiórki krwi przy plebanii ściągając na ten cel mobilny punkt pobierania krwi-autobus. Klub działa też nie tylko przy parafii, ale też przy innych okazjach/miejscach: zorganizowali np. zbiórkę krwi w Zbytkowie czy przy sklepie Inter-Marche.

Kto może zostać honorowym dawcą krwi?

 

  • Osoba w wieku 18-65 lat
  • Osoba ważąca ponad 50 kg
  • Osoba posiadająca przy sobie dokument ze zdjęciem i numerem PESEL
  • Osoba czująca się zdrowo
  • Osoba, która w przeciągu ostatnich 6 miesięcy nie robiła tatuażów, akupunktury, nie miała przebijanych uszu czy innych części ciała