Wspólnota „SYCHAR”

Spotkania Ogniska Wiernej Miłości Małżeńskiej w Strumieniu odbywają się w każdą pierwszą sobotę  miesiąca , zaczynamy o 16-tej . Opiekę duszpasterską ogniska sprawuje ks. Maciej Dunat.
 

Zapraszamy wszystkich , którzy potrzebują wsparcia i pomocy , osoby samotne i małżeństwa , nawet te , które się dobrze mają – zawsze może być lepiej .

Warto walczyć o małżeństwo – zawsze , bo NIGDY nie jest za późno .

„W każdym małżeństwie to nie droga jest trudna , lecz trudności są drogą”

Strona Ogniska w Strumieniu :
http://strumien-barbary.sychar.org/

Reportaż o Wspólnocie „Sychar” :
https://www.youtube.com/watch?v=J3SZltB34Ns&t=17s

Wspólnota „SYCHAR”- czym jest dokładnie?

Celem Wspólnoty jest ratowanie małżeństw sakramentalnych przeżywających kryzys, czyli pomoc małżeństwu i rodzinie w kryzysie.

Nazwa Wspólnoty pochodzi z Ewangelii św. Jana o spotkaniu Jezusa z Samarytanką, która miała najpierw miała pięciu mężów, a później żyła z mężczyzną, który nie był jej mężem – spotkanie to odbyło się przy studni w miejscowości Sychar (J 4, 5-18).

Wspólnota powstała w 2003 roku. Jej założycielami są małżonkowie, których sakramentalne związki małżeńskie, patrząc po ludzku, rozpadły się, a mimo to postanowili oni trwać w miłości i wierności, wypełniając złożoną przed Bogiem przysięgę.

SYCHAR dynamicznie się rozwija. Jest wspólnotą wspólnot: obecnie działa kilkadziesiąt lokalnych wspólnot samopomocowych, czyli sycharowskich Ognisk Wiernej Miłości Małżeńskiej: większość w Polsce, kilka za granicą (w Niemczech i USA).

Charyzmat: „Każde trudne małżeństwo sakramentalne jest do uratowania”

Źródło nadziei: zaufanie do Boga i wiara w moc Jego łaski

Członkowie: małżonkowie sakramentalni

Działalność: wierni i otwarci na powrót i pojednanie czekamy, nie czekając

Owoce naszej współpracy z Bogiem: przemiana serc członków Wspólnoty i członków ich rodzin, powroty współmałżonków ze związków niesakramentalnych, odbudowa małżeństw sakramentalnych.

Źródło: www.tarnowskiegory.kamilianie.eu

Informacje szczegółowe dla zainteresowanych