Kaplica Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

Kaplica Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny z 1867 r. przy ul. Granicznej. Fundatorami są Ludwik i Karolina Rużyccy. Znajduje się w niej łaskami słynący obraz Matki Bożej Częstochowskiej oraz figury św. Judy Tadeusza i Jana Nepomucena, a także I Upadek Jezusa. W szczycie kaplicy jest płaskorzeźba Matki Bożej Wniebowziętej. Odprawia się w niej nabożeństwo odpustowe na Wniebowzięcie NMP. Kaplica została na nowo odbudowana i odnowiona w 2002/2003 r.

Kaplica Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, znajdująca się przy ul. Granicznej na terenie naszej parafii, prawdopodobnie pochodzi z 1867 r. Jest to równocześnie rok zawarcia związku małżeńskiego przez głównych fundatorów kaplicy: Ludwika i Karolinę Rużyckich.

Ludwik Różycki urodził się 1.08.1830 r. w Starym Borku koło Rzeszowa. Po ukończeniu studiów farmakologicznych w 1854 r. przybył do Strumienia, pracując jako aptekarz. Po trzynastu latach, 25.02.1867 r. żeni się z Karoliną Tetlą, bogatą ziemianką z Cieszyna. W małżeństwie rodzi się trójka dzieci: Joanna, Maria i Piotr. Rodzina Różyckich była bardzo poważana w Strumieniu. Okazywali dobre serce i pomocną dłoń potrzebującym pomocy. Podania głoszą, że stopniowo rozprzedawali majątek, by móc pomagać okolicznym biedakom. Ich wiara i oddanie Matce Bożej zostały uzewnętrznione przez chęć ufundowania kaplicy.

Powstała ona przy rozwidleniu dróg w kierunku Wisły Małej, obecnie ul. Granicznej. Możliwe jest, że już wcześniej było to miejsce otoczone czcią Matki Bożej i mogła znajdować się tam kapliczka Ukoronowania Matki Bożej Wniebowziętej. Takie właśnie historyczne przedstawienie maryjne zostało umieszczone w szczycie frontowej ściany kaplicy.

Przez lata kaplica była poddawana remontom. Pierwszy z nich odbył się w 1885 r. Jest to istotne, ponieważ że w czasie tego remontu fundatorzy w konstrukcji dachu pozostawili dwa blaszane pudełka, które odnaleziono przy okazji jednego z kolejnych remontów w 1990 r. Ich zawartość zainteresowała badaczy i historyków. Znajdowały się w nich stare zdjęcia m.in. Jana i Joanny Różyckiej z tekstem zapisanym gwarą: „Miestzan z Nro. 93 Bylli pomotzom na przikrytzu tei Kaplitze w Strumieniu dnia 18. Augusta 1885. Antoni Bochenek i Anna Bochenek Mansolka Jego”. Z treści wynika, że Antoni Bochenek ze swoją małżonką Anną wsparli remont kapliczki. Teren bowiem na którym się znajdowała, mógł należeć właśnie do nich.

Po wielu latach kaplica domagała się kolejnego remontu. Niestety jej stan nie pozwalał, by powróciła do czasów swojej świetności. Korzenie lip rosnących obok kaplicy naruszyły fundamenty, co uniemożliwiło jej odnowienie. Za zgodą konserwatora zabytków kaplica została wybudowana na nowo, na wzór starej. Wszelkie prace i poświęcenie nowej kaplicy dokonało się w latach 2002/2003 r.

Dziś w kaplicy znajduje się w łaskami słynący obraz Matki Bożej Częstochowskiej oraz figury: św. Judy Tadeusza i Jana Nepomucena, a także scena Trzeciego Upadku Jezusa. W szczycie kaplicy jest płaskorzeźba Matki Bożej Wniebowziętej. Odprawia się w niej nabożeństwo odpustowe na Wniebowzięcie NMP.

Niestety obecnie kaplica wymaga kolejnych prac remontowych, dotyczy to m.in. elementów dachu. Ofiarujmy tą sprawę Bożej Opatrzności, by znaleźli się ludzie dobrej woli, gotowi pomóc w pracach remontowych.