I Komunia Święta

Na Ostatniej Wieczerzy Pan Jezus ustanowił Najświętszy Sakrament słowami: „Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje… Pijcie z niego wszyscy, bo to jest moja Krew Przymierza,…” Mt 26, 26-28

Rady Duszpasterza:

–  KOMUNIA ŚWIĘTA JAKO ZJEDNOCZENIE Z JEZUSEM dokonuje w życiu duchowym chrześcijanina pogłębienia przyjęcia Chrystusa poprzez wzrost w łasce uświęcającej.

– Do I Komunii zasadniczo PRZYGOTOWUJĄ SIĘ UCZNIOWIE KLAS III SZKOŁY PODSTAWOWEJ w ramach katechezy szkolnej i przyparafialnej. Kandydaci do I Komunii dostarczają świadectwo chrztu, a w razie przystąpienia do Komunii innej wspólnoty parafialnej – zgody proboszcza parafii dziecka.

– Uroczysta Komunia odbywa się W NIEDZIELĘ PO 10 MAJA wg. ustalonego porządku.

– PRZYJĘCIE RODZINNE z okazji I Komunii dziecka winno być bez wystawności, skromne i godne z zachowaniem całkowitej abstynencji.

– Po uroczystościach I Komunii Św. do soboty trwa tzw.: „BIAŁY TYDZIEŃ” – kiedy dzieci z rodzicami w strojach komunijnych uczestniczą w majowych nabożeństwach.

– Każde dziecko bierze udział przynajmniej z jednym z rodziców (lub opiekunów) w PIELGRZYMCE KOMUNIJNEJ.

– W kolejnym roku po przyjęciu Pierwszej Komunii Świętej, odbywa się uroczysta Rocznica Pierwszej Komunii Świętej, jako dziękczynienie za dar Eucharystii.

– Do „WCZESNEJ KOMUNII ŚWIĘTEJ” (Komunii w wieku przedszkolnym), dopuszcza się dzieci 6 letnie o szczególnej wrażliwości duchowej, intelektualnej oraz zawsze na życzenie odpowiednio przygotowanych rodziców, którzy podejmą z dzieckiem zarówno trud duchowego przygotowania katechetycznego jak również dwuletnie towarzyszenie dziecku w regularnej spowiedzi i komunii pierwszo-piątkowej.

– Dziecko do „Wczesnej Komunii Świętej” zgłaszamy dwa lata wcześniej, w celu indywidualnego przygotowania dziecka i ogólnych ustaleń z tym związanych (Rozporządzenie Kurii Bielsko-Żywieckiej z 2017 r.).

– Jest niedopuszczalne, aby do „Wczesnej Komunii Świętej” dopuszczać dzieci tylko ze względów ekonomicznych lub fałszywych ambicji czy „odfajkowania”.