Biuro Radia Maryja

Po raz pierwszy „Katolicki głos” w naszych domach zabrzmiał 8 grudnia 1991 roku w Toruniu. Radio Maryja, wykorzystując nowoczesne środki przekazu, niesie Dobrą Nowinę. Włącza się w Nową Ewangelizację, by prawda o Jezusie Chrystusie dotarła aż po krańce ziemi. W łączności z Ojcem Świętym, z całym Kościołem Powszechnym, księżmi i biskupami prowadzi słuchaczy drogami świętości.

Założycielem radia Maryja i Jego dyrektorem jest o. Tadeusz Rydzyk. Radio Maryja przypomina, że po Panu Bogu największą miłość należy się Ojczyźnie. Krzewi patriotyzm i wychowuje do bezinteresownej służby narodowi. Przy Radio Maryja Toruń powstały i powstają terenowe biura Radia Maryja, Koła Przyjaciół Radia Maryja, podwórkowe Koła Radia Maryja Dzieci i Młodzieżowe Koła Przyjaciół Rodziny Radia Maryja.

W NASZEJ PARAFII BIURO RADIA MARYJA zawiązało się spośród słuchaczy nowopowstałej rozgłośni w 1992 roku. Animatorką biura została Pani Jolanta Puchałka a zastępcą Pan Jan Pietrzyk. Początkowym założeniem było rozprowadzanie radioodbiorników a następnie dekoderów TV Trwam. Biuro Radia Maryja ma stałą skarbonkę w kościele z której to ofiary przekazywane są do Torunia oraz plansze przed kościołem.

Oficjalna strona: www.radiomaryja.pl