Apostolstwo Dobrej Śmierci

HISTORIA I CELE STOWARZYSZENIA

Zostało zatwierdzone przez Papieża Piusa X, dnia 22 lipca 1908 roku i powierzone opiece misjonarzy ze Zgromadzenia Najświętszej Maryi Panny we Francji (z siedzibą w Tinchebray). 30 maja 1987 roku Prymas Polski kard. Józef Glemp oficjalnie zatwierdził Polską Filię Stowarzyszenia w Górce Klasztornej. Opiekę nad Apostolstwem Dobrej Śmierci w Polsce sprawują Misjonarze Świętej Rodziny.

CEL STOWARZYSZENIA:

Stowarzyszenie Matki Bożej, Patronki Dobrej Śmierci, zwane także Apostolstwem Dobrej Śmierci, jest zrzeszeniem modlitewnym, które ma przygotować do godnego, chrześcijańskiego umierania.

Wstępujący do Stowarzyszenia poprzez swoje modlitwy i ofiary pragną wyjednywać:

  • dla wiernych katolików – wytrwanie w łasce uświęcającej, 
  • dla obojętnych religijnie i dla grzeszników – łaskę nawrócenia, 
  • dla wszystkich – dobrą i świętą śmierć.

REALIZUJĄC TEN CEL:

Często kierują swe myśli ku wieczności i starają wystrzegać się grzechu, aby być gotowym na śmierć w każdej chwili, żywią szczególne nabożeństwo do Matki Bożej Bolesnej i św. Józefa.

CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA:

Mają udział w zasługach płynących ze wspólnych modlitw wszystkich członków, uczestniczą w przywilejach i łaskach będących owocami odprawianych w ich intencjach Mszach Św. W Polsce odprawiana jest codziennie Msza Św. za żyjących i zmarłych członków Stowarzyszenia.

ISTNIEJĄ TRZY STOPNIE PRZYNALEŻNOŚCI DO STOWARZYSZENIA: 

I. Wpis do Księgi Stowarzyszenia, co jest równoznaczne z oddaniem się pod opiekę Matki Bożej, Patronki Dobrej Śmierci,
II. Wpis do Księgi oraz zobowiązanie się do odmawiania rano i wieczorem 3 razy Zdrowaś Maryjo z dodaniem na końcu: Matko Boża, Patronko Dobrej Śmierci – módl się za nami, św. Józefie – módl się za nami,
III. Modlitwa przepisana dla II stopnia, oraz codzienny, wieczorny rachunek sumienia, a także raz w miesiącu (np. w I piątek czy w I sobotę miesiąca) przystąpienie do sakramentu pojednania i Eucharystii, i choćby krótkie wyciszenie się dla refleksji nad godnym przygotowaniem się na śmierć.

STOWARZYSZENIE MATKI PATRONKI DOBREJ ŚMIERCI W NASZEJ PARAFII

Stowarzyszenie Matki Bożej Patronki Dobrej śmierci powstało w naszej parafii w 1992 roku.

Zelatorką tego Stowarzyszenia jest Helena Kciuk. Należy do niego 35 osób – czynnie. Zelator jest pomocnikiem Matki Bożej i współpracownikiem Dyrektora tego stowarzyszenia. Celem Stowarzyszenia jest przygotowanie do ogólnego chrześcijańskiego umierania.

Jak nam zalecono w każdą piątą niedzielę miesiąca jest odprawiana w naszej intencji Msza Święta. Po Mszy spotykamy się w salce katechetycznej na modlitwie i omawiamy sprawy do załatwienia. Przed codzienną Mszą św. odmawiamy różaniec, a przed niedzielną Mszą śpiewamy Godzinki do Niepokalanej. Chętnie włączamy się w różne akcje duszpasterskie na terenie parafii. Odwiedzamy chorych samotnych i opuszczonych świadcząc im pomoc duchową i materialną. W razie śmierci Członka Stowarzyszenia zamawiamy w Jego intencji Mszę Świętą. Za wszystkich członków żyjących i zmarłych jest odprawiana codziennie Msza Święta w Górce Klasztornej.

Co roku spotykamy się z Ojcem Dyrektorem ks. Antonim Żebrowskim na wspólnym spotkaniu opłatkowym. Organizujemy wiele pielgrzymek do miejsc świętych, aby jeszcze bardziej pogłębiać naszą wiarę i korzystać z łask otrzymanych.

 

Jeśli pragniesz z radością przekroczyć próg wieczności – zastanów się!