Zabytki Sakralne

W Strumieniu znajduje się kilka XIX-wiecznych kaplic, kapliczek przydrożnych.

1. Kaplica św. Anny z 1850 r. przy ul. Pawłowickiej. Jej fundatorami byli Franciszek Janina Janik. Kaplica została odremontowana od zewnątrz i wewnątrz w latach 1996 – 2000. Odprawia się w niej od 1996 r. nabożeństwo w święto św. Anny.

2. Kaplica Matki Bożej Częstochowskiej (i Wniebowzięcia) z 1867 r. przy ul. Granicznej. Fundatorami są Ludwik i Karolina Rużyccy. Znajduje się w niej łaskami słynący obraz Matki Bożej Częstochowskiej oraz figury św. Judy Tadeusza i Jana Nepomucena, a także I Upadek Jezusa. W szczycie kaplicy jest płaskorzeźba Matki Bożej Wniebowziętej. Odprawia się w niej nabożeństwo odpustowe na Wniebowzięcie NMP. Kaplica została na nowo odbudowana o odnowiona w 2002/2003 r.

3. Kaplica Matki Bożej Szkaplerznej w Zbytkowie z 1870 r. Fundatorami są Franciszek i Anna Braildya z Dębiny.  Kaplica jest zaopatrzona w wieżę z dzwonem. W kaplicy były odprawiane Msze św. do momentu powstania kościoła w Zbytkowie. We wnętrzu kaplicy, znajduje się ołtarz z obrazem Patronki przemalowany przez Teresę Pryczek w 1998 r. i stacje Drogi Krzyżowej. Kaplica została gruntownie odnowiona w latach 1994- 1998

4. Kaplica Matki Bożej Częstochowskiej przy ul Młyńskiej z 1898 r. Fundatorami jest rodzina Szupinów Od 2001 r. pełniła funkcję Kaplicy Szkolnej. Na uwagę zasługuje rzeźbiony krzyż.

Ołtarz we wnętrzu kościoła Św. Barbary

W późnobarokowy ołtarzu głównym znajduje się XVIII wieczny obraz św. Barbary, patronki tutejszego kościoła, z figurami św. Pawła i św. Piotra po bokach. W zwieńczeniu podziwiać można rzeźbioną grupę Trójcy Świętej w otoczeniu dwóch aniołów.

oknach witrażowych prezbiterium wykonanych w 1935 r. w pracowni Żeleńskich w Krakowie wizerunek Chrystusa Króla oraz Matki Bożej Królowej. Na ścianach prezbiterium, podczas prac konserwatorskich w 1999 r., odsłonięta została oryginalna, XVIII-wieczna polichromia, poddana zabiegom konserwatorskim. Wykonana przez Chambreza.

Naprzeciw zakrystii znajduje się kaplica Świętego Krzyża, ufundowana na pamiątkę dawnego, drewnianego kościoła strumieńskiego.
W kaplicy znajduje się grupa rzeźb: Chrystus Ukrzyżowany, Matka Boża Bolesna, św. Jan Ewangelista i św. Maria Magdalena, wykonanych pod koniec XVIII w. w Wiedniu. Współcześnie w 1995 r. wprawiono w oknach witraże ze scenami Ostatniej Wieczerzy Zmartwychwstania Pańskiego projektu M. Kałczyńskiego z Krakowa wykonanych przez firmę Paczka w Krakowie.

lewym ołtarzu bocznym znajduje się obraz Matki Bożej Różańcowej z dzieciątkiem na ręku w otoczeniu św. Dominika i św. Katarzyny Sieneńskiej, w zwieńczeniu obraz św. Jana Nepomucena. Od 2001 r. na ołtarzu znajduje się wotywna figura M B. Fatimskiej przywieziona z pielgrzymki do Fatimy.

W prawym bocznym ołtarzu umieszczono centralnie obraz św. Józefa, a w zwieńczeniu – wizerunek św. Floriana. Na mensie ułożona jest oryginalna figurka Betlejemska Dzieciątka Jezus, przywieziona z Betlejem na rok Jubileuszowy 2000.

Po prawej stronie znajduje się rokokowa ambona z tablicami Dekalogu w glorii, posążkami aniołków na baldachimie i rzeźbą Ducha Świętego w podniebiu. Po przeciwległej stronie stoi chrzcielnica z rzeźbioną grupą przedstawiającą Chrzest Jezusa w Jordanie (z poł. XIX w.).

Uwagę zwracają także duże XVIII-wieczne, malowane na płótnie obrazy ze stacjami Męki Pańskiej, autorstwa Jana Chambreza z Cieszyna, odnowione w 1936 r. przez Stanisława Pochwalskiego z Krakowa. Ołtarze, ambona i chrzcielnica zostały gruntownie wyremontowane i odnowione przez pracownie konserwatorską Barbary Aleksjejew – Wantuch w latach 1996 – 2001.

Pod chórem muzycznym znajduje się kaplica poświęcona Matce Bożej, z ołtarzem pochodzącym z przełomu XIX/XX w. ufundowanym przez ks. dziekana A. Olszaka, wykonanym w pracowni wiedeńskiej. Figura Matki Bożej jest wierną kopią posągu Madonny z Groeden k/Grazu. Obok znajdują się drewniane rzeźby:  św. Teresy od Dzieciątka Jezus, św. Mikołaja, św. Alojzego oraz św. Stanisława Kostki. Na mensie postawiono ikonę Matki Bożej Częstochowskiej z 1751 r. czczoną w Strumieniu. Jako cudowny obraz słynący laskami. Od 2002 r. obraz otrzymał tytuł M. B. Strumieńskiej.

W latach 1990-1997 wspólnota parafialna ufundowała 12 nowych witraży kościelnych – wspomniane 2 w kaplicy Krzyża Świętego, 3 dalsze w kaplicy kolatorskiej z wizerunkami patronów dawnego kościoła: św. Michała Archanioła, Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza oraz św. Katarzyny Aleksandryjskiej (wszystkie wykonane zostały według projektu Macieja Kauczyńskiego z Krakowa), witraż figuralny podświetlany w rozecie nad wejściem głównym do kościoła przedstawiający św. Barbarę (według projektu Teresy Pryczek), a także 4 witraże w nawie głównej świątyni, przedstawiające trzy drogi ludzkiego powołania w jednym Kościele: kapłańskiego – wizerunek św. Jana Sarkandra; zakonnego – postać Matki Teresy Gerhardinger, założycielki Zgromadzenia Sióstr Szkolnych de Notre Dame, oraz świeckiego – wizerunek „ojca miasta” Mikołaja Brodeckiego, fundatora pierwszego, drewnianego kościoła pw. Św. Barbary w Strumieniu. Jest także czwarty witraż, przedstawiający papieża Jana Pawła II – symbol Kościoła Powszechnego. Witraże projektował Paweł Wilczek a wykonała pracownia, Mysiakowskich z Gliwic.

W przedsionku świątyni uwagę zwraca drewniany krucyfiks oraz portret pary fundatorów obecnego murowanego kościoła: księcia Albrechta Kazimierza i jego żony Marii Krystyny ufundowany w 1990 r. przez parafian i zawieszony nad wejściem na chór muzyczny.

Na wyposażeniu kościoła znajdują się także barokowe obrazy i rzeźby, gruntownie odnowione przez pracownię Mędrek z Pszczyny. Chrystus Ukrzyżowany ze św. Barbarą osłaniającą dawny kościół w Strumieniu, namalowany przez Piotra Brygierskiego w 1688 r..

Rzeźba Matki Bożej z 1671 r., wykonana z drewna lipowego. W tym przedstawieniu Maryja stoi na kuli, oplecionej przez węża, a na ręku trzyma dzieciątko Jezus. Figura pochodzi z jednego spośród dwóch drewnianych kościołów, jakie funkcjonowały w Strumieniu do XVIII w.

Trójca Święta w postaci Tronu Łaski, z przeł. XVII/XVIII w., XIX-wieczny obraz św. Walentego, stygmatyzacja św. Franciszka(wiszący na co dzień w kaplicy Świętego Krzyża), namalowany w 1888 r przez Franciszka Kascha, barokowo-ludowa rzeźba Chrystusa Zmartwychwstałego i płaskorzeźba ukazująca św. Annę nauczającą Maryję w wieku młodzieńczym. W najbliższym otoczeniu kościoła znajduje się ponadto kamienny posąg Matki Bożej Bolesnej na postumencie oraz kamienny krucyfiks (oba z 1866 r.).

Jest też – wykonany z brązu – pomnik św. Barbary z wszystkimi atrybutami ikonograficznymi ufundowany przez górników z okazji 500-lecia parafii w Strumieniu, staraniem ks. prałata Oskara Kuśki, autorstwa Lidii Sztwiertnia z Bielska, a wykonany w pracowni M. Żebrowskiego w Bielsku.

Grobowiec kapłanów, wykonany w 1999 r. na miejscu pochówku tragicznie umarłych na probostwie po wybuchu bomby niemieckiej 15 02.1945 r., gdzie zginęli Ks. Dziekan A. Gałuszka ks. wik. E. Skudrzyk oraz kilkunastu innych parafian. Obok są zamieszczone tablice niektórych kapłanów pracujących w Strumieniu, ks. Jana Janusa (1662- 1719). i ks. kan. Alojzego Raszki ( +1998 r).