Towarzystwo Śpiewacze Lutnia

Towarzystwo Śpiewacze „Lutnia” zostało założone we wrześniu 1918 roku, na dwa miesiące przed odzyskaniem przez Polskę niepodległości. Inicjatorem była grupa nauczycieli szkoły powszechnej pod przewodnictwem Jana Orszulika, imieniem którego nazwano później stowarzyszenie.

Przez lata towarzystwo prowadziło różne formy muzykowania i działalności artystycznej – zespoły instrumentalne, wokalne, orkiestry i chóry. Najmocniej jednak w tradycji kulturalnej Strumienia zakorzenił się stale działający chór mieszany „Lutnia”, zaliczany obecnie do czołowych chórów amatorskich w kraju.

Dyrygentem chóru w przeszłości byli: Jan Orszulik, Fryderyk Hawerland (ponad 20 lat) i Marian Wójtowicz. Od 1973 roku chór prowadzi Krzysztof Wójtowicz, któremu w pracy szkoleniowej pomagali: Janusz Stanoszek, Tamara Nowok oraz Agnieszka Gawron-Gaszczyk pełniąca oficjalną funkcję asystenta dyrygenta od 1999 roku. Stałym akompaniatorem jest od 1970 roku Maria Sladek.

Chór skupia w swych szeregach ludzi w różnym wieku i różnej profesji. Ogromna większość z nich to byli członkowie renomowanego chóru szkolnego ze Strumienia działającego od 1932 roku. Na repertuar chóru składają się utwory muzyki sakralnej i świeckiej z różnych epok – od średniowiecza do współczesności, kompozytorów polskich i zagranicznych a także utwory muzyki ludowej i rozrywkowej. Wieloletnia działalność Towarzystwa możliwa była dzięki zaangażowaniu chórzystów i ich rodzin oraz wsparciu lokalnej społeczności.

W latach 1956-1989 wszechstronnej pomocy organizacyjnej, lokalowej i finansowej udziela „Lutni” miejscowa Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”, a od 1990 roku patronat nad Towarzystwem objął Urząd Miasta i Gminy w Strumieniu. Niebagatelne znaczenie ma też współpraca z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury i miejscowymi szkołami. Od 2002 roku Towarzystwo działa jako stowarzyszenie posiadające osobowość prawną, od 2004 roku posiada również status organizacji pożytku publicznego.

Za całokształt działalności i osiągnięć artystycznych oraz zasługi w krzewieniu kultury muzycznej Towarzystwo było wielokrotnie wyróżniane nagrodami i odznaczeniami państwowymi szczebla wojewódzkiego i centralnego.

Mimo świeckiego charakteru stowarzyszenia, cała jego historia przeplata się z życiem Parafii Rzymsko-Katolickiej w Strumieniu.

Od kilkudziesięciu lat tradycyjnie „Lutnia” bierze udział zapewniając oprawę muzyczną w procesjach Bożego Ciała, razem z Parafią jest współorganizatorem Koncertów Kolęd , które odbywają się corocznie w styczniu nieprzerwanie od 1980 roku. w kościele pod wezwaniem Św. Barbary w Strumieniu. Za porozumieniem z księdzem proboszczem jest obecna podczas niektórych uroczystości kościelnych.


WAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA KONKURSOWE CHÓRU MIESZANEGO „LUTNIA”

 • 1939 – I miejsce w Zawodach Śpiewaczych Związku Śląskich Kół Śpiewaczych w Bielsku-Białej
 • 1958 – III miejsce w Centralnym Przeglądzie Amatorskich Zespołów Artystycznych CZSR w Warszawie
 • 1960 – II miejsce w Centralnym Przeglądzie Amatorskich Zespołów Artystycznych CZSR w Opolu
 • 1974-1991 – I miejsca i nagrody specjalne w corocznie organizowanych Wojewódzkich Przeglądach Amatorskich Zespołów Artystycznych GS „SCh”
 • 1975- II miejsce w Ogólnopolskim Przeglądzie Amatorskich Zespołów Artystycznych GS „SCH” w Częstochowie
 • 1979 – I miejsce w Wojewódzkim Przeglądzie Chórów w Strumieniu
 • 1980 – III miejsce w Konkursie Chórów Polski Południowej w Strumieniu
 • 1981 – III miejsce w j.w.
 • 1982 – II miejsce w j.w.
 • 1984 – I miejsce w j.w.
 • 1996 – I miejsce i Puchar Prezydenta Miasta Jastrzębie w Międzynarodowym Festiwalu Chóralnym im. A.Skrobola w Jastrzębiu-Zdroju.
 • 1997 – I miejsce w Górnośląskich Konfrontacjach Chóralnych w Katowicach
 • 1998 – III miejsce w Ogólnopolskim Festiwalu Pieśni Chóralnej „Kolędy i Pastorałki” w Myśleniach”
 • 1998 – II miejsce w Ogólnopolskim Festiwalu Muzyki Religijnej im.S. Ormińskiego w Rumi.
 • 1998 – II miejsce w Ogólnopolskim Festiwalu Polskiej Pieśni Chóralnej w Katowicach
 • 1999 – I miejsce w Konkursie Chóralnym „Tyskich Wieczorów Kolędowych” w Tychach
 • 2000 – II miejsce w Ogólnopolskim Festiwalu Pieśni Chóralnej „Kolędy i Pastorałki” w Myśleniach”
 • 2000 – „Złote Pasmo” i Puchar „Christiana Cilitas” w Konkursie Chóralnym I Ogólnopolskich Dni Muzyki sakralnej im. G.G.Gorczyckiego w Bytomiu
 • 2001 – I miejsce w Konkursie Chóralnym „Tyskich Wieczorów Kolędowych” w Tychach
 • 2001 – I miejsce i Puchar Prezydenta Piekar Śląskich w V Festiwalu Pieśni Maryjnej „Magnifikat” w Piekarach Śląskich
 • 2001 – „Złoty Dyplom” i I Nagroda w Konkursie Chórów „Gaude Cantem” w Bielsku-Białej
 • 2002 – I miejsce i Puchar Ministra Kultury oraz „Nagroda dla najlepszego dyrygenta” dla Krzysztofa Wójtowicza w Ogólnopolskim Festiwalu Polskiej Pieśni Chóralnej w Katowicach
 • 2004 – I miejsce oraz nagroda specjalna im. Emila Fobra w II konkursie Chórów Śląskich w Ustroniu
 • 2006 – I miejsce oraz nagroda Księdza Arcybiskupa Stanisława Dziwisza w XV Jubileuszowym Ogólnopolskim Konkursie Kolęd i Pastorałek w Myślenicac
 • 2006 – Złoty Dyplom i I nagrodę w kategorii chórów mieszanych w II Międzynarodowym Konkursie Chórów „Gaude Cantem” w Bielsku-Białej