Pogrzeb chrześcijański

 • Kościół uczy, że ciała zmarłych powinny być traktowane z szacunkiem i miłością wypływającą z wiary i nadziei zmartwychwstania.
 • Unikając próżnej okazałości i wystawności, należy oddać cześć ciału zmarłego, które było świątynią Ducha Świętego w następujący sposób:
  • Poprzez umieszczenie zwłok w trumnie,
  • Zgromadzenie krewnych, sąsiadów i znajomych na modlitwie i pożegnaniu zmarłego,
  • Urządzenie chrześcijańskiego pogrzebu.
 • Trzy formy katolickiego pogrzebu:
  • Pierwsza forma przewiduje 3 stacje:
   • Obrzędy  przed Mszą św. w kościele lub w domu pogrzebowym,
   • Msza św. w kościele,
   • Modlitwy przy grobie na cmentarzu.
  • Druga forma uwzględnia tylko 2 stacje:
   • W domu pogrzebowym,
   • Przy grobie.
  • Trzecia forma zawiera tylko 1 stację, nad grobem na cmentarzu.
 • Przy zgłaszaniu pogrzebu należy dostarczyć:
  • Odpis aktu zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego,
  • Kartę Zgonu od lekarza, potwierdzoną przez USC miejsca zgonu,
  • Informację pisemną o przyjęciu sakramentu chorych, ewentualnie spowiedzi i Komunii Świętej, jeśli były przyjęte poza naszą parafią lub w szpitalu,
  • W przypadku opłaconego miejsca na cmentarzu, okazujemy odpowiedni kwit, jeżeli chowamy zmarłego na części parafialnej cmentarza,
  • Jeśli brak rezerwacji miejsca na cmentarzu, tę kwestię omawiamy w kancelarii parafialnej.
 • Pamięć i pomoc zmarłym:
  • Przez wieńce i kwiaty wyrażamy pamięć o zmarłych.
  • Przez zamówioną Mszę św., ofiarowanie modlitwy i przyjętą Komunię Świętą w najpełniejszy sposób okazujemy zmarłym naszą miłość i pomagamy im odpokutować swoje winy, aby jak najszybciej mogli wejść do radości nieba.
 • Kremacja zwłok:
  • Zgodnie z biblijną tradycją, Kościół usilnie zaleca zachowanie dotychczasowego zwyczaju grzebania ciał zmarłych. Dopuszcza jednak kremację zwłok, jeśli nie została dokonana z pobudek przeciwnych nauce chrześcijańskiej,  zwłaszcza jeśli nie podważa wiary w zmartwychwstanie ciała.
  • Ze wskazań Rytuału Obrzędu Pogrzebu wynika, że przed kremacją należy odprawić obrzędy w kościele, kaplicy cmentarnej lub w pomieszczeniu krematorium według form podanych w Rytuale. W uzasadnionych przypadkach, np. po sprowadzeniu urny z prochami z zagranicy, obrzędy pogrzebowe, podane w rytuale, można sprawować nad samą urną, którą stawia się w prezbiterium. Zawsze jednak należy podkreślić pierwszeństwo grzebania ciał, które „Kościół wyżej ceni, ponieważ sam Chrystus chciał być pogrzebany” (Obrzęd Pogrzebu).