Grupa Młodzieżowa

W Strumieniu istnieje grupa młodzieżowa. Spotkania jej odbywają się w każdy piątek o godz. 19.00. Na spotkaniach tych młodzież może poznać głębię swej wiary, kształtować się duchowo, zadawać pytania na temat swoich wątpliwości związanych z wiarą, religią i codziennymi wyborami.

Oprócz modlitwy i tematów religijnych spotkania ubogaca śpiew połączony z grą na gitarze, oraz projekcje filmów związanych z podejmowanym tematem spotkania.

Staramy się również zagospodarować czas wolny. W ferie wyjeżdżamy w góry na krótki wypoczynek, a w wakacje wypoczywamy w różnych ciekawych miejscach naszego pięknego kraju. Opiekunem jest ks. Stanisław.

Równolegle działa też grupa młodzieżowa w Zbytkowie spotykająca się również
w piątki. Opiekunem jest ks. Wojciech.