Apostolat Maryjny

I. HISTORIA i CELE

Wśród ugrupowań powstałych w społeczności kościelnej w okresie posoborowym, inspirowanych dekretem o apostolstwie świeckich, wymienić należy Apostolat Maryjny.
Zainicjowany w naszym kraju z okazji 150 rocznicy objawień Najświętszej Maryi Panny św. Katarzynie Laboure został zatwierdzony pismem Księdza Prymasa Polski z dnia 6 lutego 1992 roku N. 427/92/P. Pismo to stwierdza, że 252. Konferencja Biskupów Diecezjalnych przyjęła STATUT APOSTOLATU MARYJNEGO W POLSCE i wyraziła zgodę, by Apostolat Maryjny mógł działać i rozwijać się we wszystkich diecezjach Polski.


Apostolat Maryjny ma potrójny cel:
1.Pogłębianie kultu Niepokalanej przez życie autentycznie chrześcijańskie.
2. Oddziaływanie na ludzi zaniedbanych, obojętnych i zagrożonych religijnie, zwłaszcza znajdujących się u kresu życia.
3. Szerzenie braterskiej miłości i likwidowanie obojętności, niechęci, niezgody i napięć oraz długotrwałych sąsiedzkich względnie rodzinnych niesnasek i nieporozumień. 

Dla konkretnej, codziennej realizacji tych celów posługuje się Apostolat Maryjny DZIESIĘCIOMA SZCZEGÓŁOWYMI RADAMI, Z KTÓRYCH PRAWIE WSZYSTKIE MAJĄ SWOJE UZASADNIENIE W TEKSTACH PISMA ŚW.

Są to następujące rady:

l. Przed pracą, modlitwą, odpoczynkiem zwróć się do Najświętszej Maryi Panny ze słowami: Matko! Weź to w Swoje ręce! Tobie to ofiaruję. Matko pokieruj mną! Czuwajcie i módlcie się w każdym czasie! (Łk 21,36).

2. Czytaj codziennie kilka zdań z Pisma św. i bierz z nich naukę życiową! Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem które pochodzi z ust Bożych (Mt 4, 4).
3. Módl się codziennie za swoją rodzinę, krewnych, przyjaciół i znajomych oraz współpracowników! Módlcie się jeden za drugiego… Wielką moc posiada wytrwała modlitwa sprawiedliwego (Jk 5,16).

4. Uświadamiaj sobie, że każdy człowiek jest żywym sakramentem Chrystusa! Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych moich braci najmniejszych, mnieście uczynili (Mt 25, 40).

5. Odwiedź osobę chorą, samotną, przeżywającą smutek, zmartwienie, zwłaszcza śmierć członka rodziny! Weselcie się z tymi którzy się weselą, płaczcie z tymi, którzy płaczą (Rz 12,15).

6. Uśmiechaj się życzliwie do otoczenia, promieniuj radością, roztaczaj wokół siebie pogodę i optymizm! Radujcie się zawsze w Panu, jeszcze raz powtarzam: radujcie się! (Flp 4, 4). Weselcie się nadzieją! (Rz 12,12).

7. Wypożyczaj książki, czasopisma, teksty religijne, by i inni korzystali z religijnej lektury i karmili się słowem Bożym! Słuchajcie głosu mojego i postępujcie według tego, co wam rozkazałem. Będziecie moim ludem, Ja zaś będę waszym Bogiem (Jr 11, 4).

8. Daj Cudowny Medalik najbliższym w rodzinie, krewnym, przyjaciołom, znajomym i współpracownikom, osobom chorym i cierpiącym, przeżywającym wątpliwości religijne i niepraktykującym! Wszyscy, którzy go nosić będą, dostąpią wielkich łask – słowa Najświętszej Maryi Panny do św. Katarzyny Laboure.

9. Pozyskaj inne osoby dla idei Apostolatu Maryjnego! Nie opuszczajcie się w gorliwości. Bądźcie płomiennego ducha (Rz 12,11).

10. Na końcu każdego dnia pomyśl, co uczynisz, by dzień następny był jeszcze obfitszy i bogatszy w dobre czyny! Ci którzy wierzą w Boga mają się starać usilnie o pełnienie dobrych czynów. Niechże i nasi wierni nauczą się przodować w spełnianiu dobrych czynów (Tt 3, 8-14).

Rady te, jako szczegółowe wskazania, wynikają też z charakterystycznych dla członków Apostolatu Maryjnego cech duchowości, które określone są w Statucie Apostolatu Maryjnego, zwłaszcza w następujących słowach: Członkowie pogłębiają pobożność maryjną przez studium mariologii oraz przez często powtarzane poświęcenie się Maryi i oddawanie się do Jej dyspozycji. Cechą charakteryzującą apostołów maryjnych winna być braterska miłość wyrażająca się w pełnieniu zadań apostolskich, w służbie bliźnim będącym w potrzebach duchowych i materialnych. Członków Apostolatu Maryjnego ożywia pokora warunkująca uzyskanie Bożej łaski koniecznej dla uświęcenia własnego i braci.

II. APOSTOLAT MARYJNY W PARAFII ŚW. BARBARY

Apostolat Maryjny został założony w naszej parafii dnia 17 października w 1993 roku. Należy do niego 25 apostołek. Naszym opiekunem jest ks. Proboszcz Jacek Kobiałka, a przewodniczącą Helena Kciuk.
Najważniejszym przeżyciem naszej wspólnoty jest comiesięczna Msza Św. , którą ofiarujemy za żyjących i za zmarłych Członków Apostolatu. Po Mszy św. mamy spotkanie modlitewne w salce katechetycznej. Przy zapalonych świecach śpiewem i modlitwą w zamkniętym kręgu rąk witamy się słowem „Dobrze ze jesteś” i „Wszystko z Niepokalaną”. W ciszy i skupieniu wsłuchujemy się w słowa Ewangelii, które jest wskazówką do realizacji celów Apostolskich.


Każde nasze spotkanie jest opisane w Kronice Apostolatu, którą prowadzi apostołka Helena Szefer. Apostolat jest naszą szkołą życia w której uczymy się jak żyć, czcić Jezusa i Jego Matkę, przez modlitwę i czyny apostolskie. Moc wspólnej modlitwy to prawdziwy dar Boży. Staramy się z pomocą Bożego, słowem, czynem i modlitwą służyć bliźnim, odwiedzamy chorych w domach i w szpitalach. Otaczamy ich modlitwą i rozdajemy Cudowne Medaliki. Pomagamy w rozwiązywaniu trudnych spraw Bogu tylko wiadomych. Organizujemy wiele pielgrzymek do miejsc świętych.


Członkowie korzystają z łask płynących z odprawianych w ich intencjach – Mszach świętych, oraz uczestniczą w licznych odpustach.

Członkiem Apostolatu staje się każdy przyjmujący Cudowny Medalik, zobowiązany tym samym do okazywania czci Maryi i rozpowszechniania tej czci wśród otoczenia.

Zostań Apostołem Maryjnym – Maryja czeka na Ciebie!