Zaświadczenia

Wszelkie potrzebne zaświadczenia można uzyskać w godzinach otwarcia kancelarii parafialnej:

poniedziałek-środa – 8:00 – 9:00
czwartek – 9:00 – 10:00
piątek – 16:00 – 17:00

Dane zaświadczanie może uzyskać osoba, której to zaświadczenie dotyczy. Wyjątkiem są osoby niepełnoletnie, których zaświadczenia mogą uzyskać opiekunowie prawni.

W przypadku braku możliwości osobistego przyjścia do kancelarii należy udać się do parafii, gdzie wymagane jest dane zaświadczenie i poprosić, aby wystosowała ona prośbę o listowne przesłanie potrzebnych dokumentów.

Do uzyskania zaświadczenia o możliwości bycia chrzestnym potrzeba by osoba:

  • Miała ukończone 16 lat,
  • Nie była rodzicem dziecka,
  • Przyjęła sakrament bierzmowania,
  • Była wyznania katolickiego,
  • Prowadziła życie zgodne z wiarą i moralnością chrześcijańską,
  • Nie pozostawała w niekanonicznych związkach małżeńskich,
  • Regularnie przystępowała do sakramentów świętych,
  • Była wolna od jakiejkolwiek katy kanonicznej.
  • Kandydat na chrzestnego, nie będący w sakramentalnym związku małżeńskim dostarczają ostatnie świadectwo szkolne z oceną z katechezy.
  • Jeżeli kandydat na chrzestnego nie był ochrzczony ani bierzmowany w naszej parafii, musi dostarczyć zaświadczenie o przyjętym bierzmowaniu.