Galeria

Dzieci i młodzież dla Niepodległej

Uczniowie klas IV i VII naszej Szkoły Podstawowej przygotowały wyjątkowy dar dla naszej Ojczyzny w 100 rocznicę odzyskania przez Nią niepodległości. Podczas katechezy zredagowali teksty swoich autorskich modlitw za Ojczyznę. Część z tych modlitw znalazła się na specjalnej tablicy w naszym sanktuarium na okoliczność jutrzejszych obchodów 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Chciałoby się wszystkie te modlitwy tam zamieścić, ale cóż…brakłoby miejsca w kościele. Ale nie brakuje tego miejsca na naszej stronie internetowej i dlatego zamieszczamy teksty wszystkich modlitw. W celu lepszej widoczności tekstu zaleca się otwarcie go w nowej karcie i powiększenie przez „lupę”. Wszystkim uczniom dziękujemy za wasz dar serca dla Ojczyzny!

Królowo Polski- módl się za nami!

Leave a Comment