Galeria

Królu Boże, Abrahama- modlitwa o pogodę i urodzaje

25 kwietnia w święto św. Marka Ewangelisty wierni zwykle modlą się o pogodę i urodzaje. Nie inaczej było w strumieńskiej parafii, gdzie grupa wiernych wraz z ks. proboszczem i ks. prałatem zebrała się przy krzyżu na zbiegu ulic: Leśnej i Pawłowickiej modląc się m.in. litanią do św. Marka. Następnie procesyjnie udali się do kościoła. Panie, nie pozostań obojętny na wołanie Swoich dzieci!

„Wejrzyj na to ludzkie plemię, a pogodę daj na ziemię!”

Leave a Comment