Bez kategorii

Nowy, dodatkowy telefon na parafię!

W naszej parafii zaczyna działać telefon do Księdza dyżurującego. Zaleca się korzystanie z tego numeru przede wszystkim w nagłych przypadkach (np. wezwanie do chorego) lub wtedy, gdy nie ma akurat kapłana w danej chwili na plebanii.

Numer telefonu:

517 033 716

Numer ten znajduje się też w danych adresowych w dolnej części strony internetowej oraz na wywieszce na drzwiach plebanii.

Leave a Comment