Aktualności

Wypominki całoroczne (modlitwa)

"Oni żyją, my umieramy"

 Miłosierdziu Bożemu i naszej modlitewnej pamięci polecamy zmarłych Dobrodziejów naszej Parafii, kapłanów w niej pracujących, a którzy odeszli już do Pana, zmarłe Siostry Notre-Dame, i wszystkich spoczywających na naszym strumieńskim cmentarzu.

O życie wieczne błagamy dla: śp. +ks Kardynała Franciszka Macharskiego. +ks. proboszcza Antoniego Olszaka, Ks. Alojzego Gałuszkę, Ks. Tadeusza Frey, Ks. Bernarda Barysza, Ks. Stanisława Łowisza, Ks. Hilarego Gwóźdź, ks. Alojzego Raszka, Ks. Stanisława Piątka, ks. Ferdynanda Bochaczyka, ks. Stanisława Górnego, ks. Mariana Michalika, ks. Jerzego Grajnego, o życie wieczne upominamy się dla Franciszka i Jadwigi Kobiałka, Józefa Bindy, Bożeny Olesińskiej z synem Krzysztofem, Berty i Józefa Kuśka, oraz śp. Alojzję i Karola Brzuska z córką Stanisławą, Renatę i Jozefa Hutnickich, rodziców Franciszka i Stefanię, Franciszkę Papkoj, Emilię i Antoniego Krzępków, Stanisława Pachułę, rodziców i teściów, Marię i Alojzego Żur, Gertrudę i Franciszka Telega, Jana i Katarzynę Stępień, Władysława i Mariannę Skoneczny, Marię i Antoniego Krzempek, Stanisława Wadowskiego, o niebo upominamy się dla śp. Otty Rusz z synem Ottem, Mieczysława Kusia, Helenę i Józefa Grygierek, Joannę i Józefa Kuś, Józefa Tomaszka, Annę i Józefa Polok,Kazimierza Zarembę, Wandę i Eugeniusza Strządała, Karola i Mariannę Bochenków, Elżbietę i Tadeusza Gabrysiów, za zmarłego ojca, teściów, dziadków i starków, Jana i Zofię Sabat, Bronisławę, Eugenię, Czesława, Mariannę , Marię , Leona i Ludwika Gamża, o życie wieczne błagamy dla Łucji i Wacława Pentak, Marianny i Franciszka Chwist, Edwarda Chatys, Alojzego Korus, rodziców Martę i Franciszka Korus, Annę i Emila Mucha, Alojzego Zelner, Władysława, Sławomira, Martę i Jana Papkoj, Marię, Kazimierza i Jana Kuś, Marię i Jana Czaja z ciocią Marią Janota, Marię i Stanisława Szpak, Wandę i Ferdynanda Szopka, Gertrudę Żelawską, Józefa Smolarza,Herminę i Pawła Żyłka, Anielę i Józefa Żyłka, Antoninę i Stefana Jaroszewskich i zięcia Józefa, Władysława Pysz, Kazimierza Jochymek i córkę Małgosię, Joannę Łukasik i rodziców, Bronisławę i Władysława Lapczyków, Zuzannę i Józefa Łukasików, Marię i Ludwika Krzempek, Barbarę i Czesława Janik i dziadków z obu stron, Alojzego Szwarc, syna Grzegorza, Janinę i Jana Czerwiński, Marię i Jerzego Szwarc, Genowefę i Ludwika Wyleżuch, Stefanię i Antoniego Miły, Martę i Ferdynanda Kopoczek, Franciszka Bukowskiego, Marię i Alojzego Brandys z bratem Józefem, Aleksandra i Marię Konieczny, męża Franciszka, Jana i Emilię Dziędziel z synem Karolem, Antoniego Ochodek z synem Krystianem,Pawła, Genowefę Dziędziel z córką Marią i z synem Tadeuszem, miłosierdziu Bożemu polecamy śp. Mirosławę Zachorek, Lucjana Staroń, Helenę i Wilhelma Krzempek z braćmi Ludwikiem i Alojzym, Helenę i Jana Jaworskich z bratem Erwinem, Andrzeja Mikolka, Krystynę i Stanisława Błaszczyk, Antoniego Francuza z synem Henrykiem i rodzicami z obu stron, Kazimierza i Marię Pisztek i Męża Kazimierza Kaplitę, Irenę Haspert, Agnieszkę i Wilhelma Żertka, męża Kazimierza Trepczyńskiego, Łucję Przemyk i Rozalię Józefa Kabocik, Annę i Wincentego Szlachta,Helenę i Władysława z synem Zygmuntem Szenik, Władysławę i Emila Szupina, Alicję i Józefa Herok, Ludwika Krzempka i Henryka Urbanka, Józefa Smola, Stefanię Stalmach i zmarłych członków III Zakonu św. Franciszka, poległych w powstaniach narodowych, na frontach pierwszej i drugiej wojny światowej, w obozach koncentracyjnych, zsyłkach, gułagach, katowniach ubeckich i dusze w czyśćcu cierpiące…

Ojcze Nasz……Zdrowaś Mario….Wieczne odpoczywanie……3 X

Módlmy się: Wszechmogący Boże, wysłuchaj nasze modlitwy, które zanosimy z wiarą w Twojego Syna Zmartwychwstałego i umocnij naszą nadzieję, że razem z Twoimi wiernymi zmarłymi wszyscy zmartwychwstaniemy. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków . Amen.

Leave a Comment