Młodzież Starsza i Studenci

NASZA PATRONKA

W roku jubileuszowym 2000 Ojciec Święty Jan Paweł II podarował środowiskom akademickim całego świata ikonę Matki Bożej Stolicy Mądrości. 

W tym znaku Ojciec Święty wyraził w sposób szczególny swoją miłość do młodzieży. Przyszłość świata należy do młodych ludzi, dlatego też Papież pragnął, aby ikona odwiedziła wszystkie kraje świata i spotkała się ze wszystkimi, którzy pragną prawdziwej Mądrości. Ta wielka pielgrzymka przez świat będzie trwała 75 lat. Oryginał ikony wykonany został przez jezuitę Marko Ivana Rupnika z Chorwacji. Przedstawia Matkę Bożą trzymającą przed sobą małego Jezusa Chrystusa z charakterystycznie uniesioną prawą dłonią w geście błogosławieństwa. 

Przy tej ikonie chcemy pogłębiać rozumienie człowieka i rozumienie rzeczywistości, w której żyjemy. Chcemy, aby to miejsce było takim „laboratorium wiary”, do którego Jan Paweł II nas zaprosił. Będziemy do nas zapraszać wszystkich, którzy będą chcieli poszukiwać mądrości, czy też pogłębiać mądrość. 

PRZYJDŹ – WARTO!

Młody
Przyjacielu!

Wybierasz różne szlaki
w swoim życiu – 

każdy z nich wymaga chwili zatrzymania – odpoczynku – refleksji – aby iść dalej!

Dokąd? Dlaczego? Z Kim?


TO MY…

My także zadajemy sobie takie pytania – Próbujemy jednak odpowiedzieć na nie razem. Wspomagając jedni drugich, modląc się, słuchając mądrych ludzi, oglądając filmy, pijąc dużo herbaty, bawiąc się wspólnie – a w ten sposób znajdując ten najwłaściwszy szlak – drogi do Boga!!!

To nasza młoda wspólnota – bo dopiero istniejemy od 24 IX 2006. Nasi studenci i młodzież pracująca spotykają się w różnych terminach i o różnym czasie – to znaczy przeważnie wiedziemy wieczorowo – nocny tryb życia. Zapraszamy na nasze spotkania – od teraz zawsze będą ogłaszane na naszej nowej stronie.

W OBIEKTYWIE…