Historia Kaplicy w Zbytkowie

I. KALENDARIUM – POCZĄTKI

/za Ks. proboszcza Józefa Pawlika/

1870 – Franciszek i Anna Brandysowie wybudowali kaplicę w Zbytkowie na nowej posesji z materiału który pozostał po budowie domu. Dom i kaplice przekazali córce Zuzannie i mężowi Pawłowi Kojzarowi .

/za Ks. Dziekana Antoniego Olszaka/

1914 – zabrano dzwon na cele wojenne.
Po I wojnie ze składek parafian Zbytkowa zakupiono nowy dzwon. Dzwon poświęcono w kościele w Strumieniu. Dzwon dzwonił na Anioł Pański o 6:00, 12:00, 19:00.Jednym z chrzestnych dzwonu był Paweł Tekla.

od 1914 do – opiekuje się kaplicą Paweł Sajdok.
W kaplicy centralnie znajdował się obraz M.B. Różańcowej i obraz Matki Bożej Szkaplerznej podobny do strumieńskiego, 2 duże chorągwie, ambona, ławki, stacje Drogi Krzyżowej, obraz Serca Pana Jezusa i Serca Maryi, Anioła Stróża, św. Anny, św. Jerzego.

przed II wojną – 2 odpusty:

– M.B. Szkaplerznej (1)
– M.B. Różańcowej (2)
Ze względu na złą pogodę Ks. Antoni Olszak zrezygnował z obchodu odpustu różańcowego
Odpusty: Procesja ze Strumienia z orkiestrą, sztandarami, poprzedzona krzyżem procesyjnym.

1945 – kaplica zniszczona i sprofanowana przez Rosjan. Stały tam konie, wyposażenie zniszczone, dzwon został przestrzelony.
Odbudowano kaplice – przewodniczącym komitetu Ludwik Kojzar bratanek Ks. Ludwika Kojzara.

II. KALENDARIUM – WSPÓŁCZESNE

1993 – remont kaplicy od zewnątrz

1997/98– remont kaplicy od wewnątrz

1998.06.12 – peregrynacja obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej i poświecenie odmalowanego obrazu Matki Bożej Szkaplerznej przez P. Teresę Pryczek

1998.07.19 – Podczas Mszy odpustowej poświecenie kamienia i tablicy fundatorów i ich syna śp. ks. Ludwika Kojzara

1999 – powstaje oaza młodzieżowa założona przez ks. diakona Roberta Samsela

2000 – ks. Robert Samsel podarowuje kielich prymicyjny do kaplicy.

2005.09.04 – Niedziela
Z pierwszą niedzielą września rozpoczęliśmy odprawianie Mszy św. w kaplicy Matki Bożej Szkaplerznej w Zbytkowie. Ustalono Msze św. w niedzielę o godz. 1000 a w tygodniu w czwartek o godz. 1800.
Na Mszy św. zostały użyte po raz pierwszy nowe organy zakupione za 1450 zł (ze zbiórki podczas żniwnego zebrano 620 zł)

2005.09.18 – Zostały zakupione zestawy Czytań liturgicznych i modlitw wiernych.

2005 listopad/grudzień – Skompletowano szaty na cały rok liturgiczny. Zakupiono Szopkę betlejemska do kaplicy

2006.12.08 W kaplicy ma miejsce Uroczysta Msza po której dokonano poświęcenia terenu pod budowę nowego kościoła